Sadržaj Hrvatske pravne revije / veljača 2019. /

STVARNO PRAVO
Zinka Bulka, dipl. iur.
Uređenje međe – problemi uočeni u praksi sudova s posebnim osvrtom na postupak kada je jedna od parcela cesta

PRAVO DRUŠTAVA
doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
Pravni temelji zastupanja udruge

FINANCIJSKO PRAVO
Katarina Bandalović, univ. spec. oec.
Porez na dobit u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele trgovačkog društva

UPRAVNO PRAVO
doc. dr. sc. Alen Rajko
Novo uređenje zaštite osobnih podataka: uloga upravnog sudstva

OVRŠNI POSTUPAK
Vladimir Vučković, mag. iur.
Odgovarajuća primjena odredaba parničnog postupka u ovršnom postupku – prikaz i analiza sudske prakse

Hrvatska pravna revija - veljača 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.