Sadržaj Hrvatske pravne revije / ožujak 2019. /

USTAVNO PRAVO
dr. sc. Dubravko Ljubić
Institut izuzeća te institut meritornog odbačaja kao anomalije unutar sustava apstraktne kontrole ustavnosti općih akata

JAVNA NABAVA
Ante Loboja, dipl. iur.
Koje su aktivnosti i obveze naručitelja tijekom pripreme postupka javne nabave prema važećem Zakonu o javnoj nabavi

KAZNENO PRAVO
mr. sc. Bruno Moslavac
Ivica Fadljević, struč. spec. ing. techn. inf.
Uklanjanje hakiranjem internetskih ilegalnih tržišta na Dark Webu

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Novi međunarodnoprivatnopravni okvir imovine bračnih i registriranih partnera u Europskoj uniji: polje primjene i nadležnost

PARNIČNI POSTUPAK
Damir Jelušić, dipl. iur.
Prethodno pitanje u parničnom postupku

Hrvatska pravna revija - veljača 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.