Sadržaj Hrvatske pravne revije / travanj 2019. /

INTERVJU
Pripremio: Alen Bijelić, mag. iur.
Intervju s pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević

FINANCIJSKO PRAVO
dr. sc. Maja Bubalo
Neki problematični aspekti oslobođenja za financijske usluge u sustavu PDV-a

RADNO PRAVO
Alan Vajda, mag. iur.
Donesen Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)

NASLJEDNO PRAVO
Dinko Jakelić, mag. iur.
Nešto o nasljednopravnom ugovoru o ustupu i raspodjeli imovine za života

JAVNA NABAVA
Zoran Vuić, dipl. iur.
Računska pogreška u ponudi u postupcima javne nabave

Hrvatska pravna revija - travanj 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.