Sadržaj Hrvatske pravne revije / svibanj 2019. /

OBVEZNO PRAVO
Vesna Težak-Škrbina, dipl. iur.
Zastara tražbina koje proizlaze iz pružanja usluge kabelske televizije

Damir Jelušić, dipl. iur.
Posebni zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu o obveznim odnosima

STEČAJNO PRAVO
doc. dr. sc. Dejan Bodul
Stečajna regulativa i državni intervencionizam

KAZNENO PRAVO
Ivana Đuras, dipl. iur.
Pretpostavka nedužnosti

PARNIČNI POSTUPAK
doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
Neke posebnosti sudskih postupaka u sporovima radi zaštite intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja – rokovi za podnošenje tužbe, sudska nadležnost i hitnost postupka prema Zakonu o trgovini i novom Zakonu o žigu

Hrvatska pravna revija - svibanj 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.