Sadržaj Hrvatske pravne revije / lipanj 2019. /

OBVEZNO PRAVO
dr. sc. Mladen Pavlović
Opći i posebni pravni učinci ugovora

RADNO PRAVO
prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Korijeni i temelji radnih prava u dokumentima MOR-a (u povodu 100 godina osnivanja i rada)

UPRAVNO PRAVO
Alan Vajda, mag. iur.
Provedba zdravstvene zaštite i obveznog zdravstvenog osiguranja stranaca u Republici Hrvatskoj

Višnja Tomić Dalić, univ. spec. iur.
Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. 1. 2019. s posebnim osvrtom na novine iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

KAZNENO PRAVO
mr. sc. Bruno Moslavac
Strogoća načela zakonitosti na kušnji: “normiranje” droge

Hrvatska pravna revija - lipanj 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.