Sadržaj Hrvatske pravne revije / srpanj-kolovoz 2019. /

INTERVJU
Pripremio: Alen Bijelić, mag. iur.
Intervju s odvjetnicom Viktorijom Knežević – o razvoju tehnologije i budućnosti pravne struke

OBITELJSKO PRAVO
Sandra Artuković Kunšt
Roditeljska skrb - odlučivanje suda

JAVNA NABAVA
Ante Loboja, dipl. iur.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, u slučaju opisa predmeta nabave upućivanjem na proizvođača, marku, zaštitni znak, patent i sl.

UPRAVNO PRAVO
Damir Jelušić, dipl. iur.
Veoma važna ustavnosudska odluka u kontekstu naknade troškova upravnog spora

KAZNENO PRAVO
dr. sc. Gregori Graovac
Posebnosti oduzimanja osobne slobode maloljetnicima kao počiniteljima kaznenih djela u aktualnom uređenju hrvatskog kaznenog postupka

PARNIČNI POSTUPAK
dr. sc. Mladen Pavlović
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi

PARNIČNI POSTUPAK – ARBITRAŽA
Ivan Toth, mag. iur.
Arbitraža i rješavanje putem načela pravičnosti

PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE
Romina Štaba, univ. spec. iur.
Sloboda pružanja odvjetničkih usluga u Europskoj uniji s osvrtom na recentnu sudsku praksu i hrvatsko pravo

PRAVNA IZDANJA
Pripremio: Dragutin Nemec, dipl. iur.

Hrvatska pravna revija - srpanj-kolovoz 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.