Sadržaj Hrvatske pravne revije / rujan 2019. /

UPRAVNO PRAVO
Bernard Iljazović
Zakonodavne promjene hrvatskog državljanstva

Nina Kovač, mag. iur.
Rješavanje u postupcima povrede prava na zaštitu osobnih podataka

FINANCIJSKO PRAVO
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Uporaba pečata u poreznom nadzoru

KAZNENO PRAVO
Ivana Đuras, dipl. iur.
Trgovanje ljudima – čovjek kao roba široke potrošnje

PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE
mr. sc. Silvija Marasović Bajuk, dipl. iur.
Evidencija radnog vremena nakon presude Suda Europske unije C-55/18 (CCOO vs. Deutsche Bank SAE) od dana 14. 5. 2019. godine

Hrvatska pravna revija - rujan 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.