Izabrala Stručna redakcija sastavljena od sudaca VSRH

Od 2018. godine naš ING Pregled sudske prakse postaje dostupan isključivo u elektroničkom obliku u okviru Pravnog portala ingbiro.com/sudska praksa gdje je gotovo 17.000 najrelevantnijih odluka hrvatskih i europskih sudova povezano s relevantnim propisima uz jednostavno i brzo pretraživanje.

 

VAŽNO JE...
u suradnji s najvišim sudovima RH objavljujemo samo vjerodostojnu sudsku praksu potvrđenu od sudaca Vrhovnog suda RH koji čine Stručnu redakciju
kriterij za odabir su najvažnije principijelne odluke pravno značajne u određenom trenutku
sve odabrane sudske odluke stručno su obrađene i sažete kako bi ukazale na bit spora
sustavno pratimo, uređujemo i objavljujemo aktualnu sudsku praksu iz svih područja prava viših sudova Republike Hrvatske, Ustavnog suda RH, županijskih i trgovačkih sudova te europskih sudova
jednostavno pretraživanje prema ključnim riječima i prema Nomenklaturnom kazalu od šireg prema užem pravnom pojmu

+ dodana vrijednost Stalna pomoć urednika i savjetnika u lakšem snalaženju i pretrazi sadržaja.

Pravni portal ingbiro.com

“ Sudska praksa u okviru Pravnog portala prilagođena je za interaktivnu uporabu na raznim uređajima zahvaljujući responzivnom dizajnu. “

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Prati najvažnije aktualnosti u sudstvu Republike Hrvatske i u europskom sudovanju i time pridonosi ujednačavanju sudske prakse, razvoju pravne znanosti i
struke te vladavine prava. Na ingbiro.com sudska praksa povezana je s relevantnim propisima uz jednostavno i brzo pretraživanje.