15. listopada
Javna nabava

WEBINAR UŽIVO:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA UZ PRIMJER OPĆEG AKTA, UPRAVLJANJE UGOVORIMA – IZMJENE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, RASKID

 

15. listopada 2020.
Početak rada u 9.00 sati

Više       Prijava      

 

 

 

 

Javna nabava

WEBINAR UŽIVO:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
KADA I KAKO TRAŽITI POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA TE AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA, KAKO SE PRAVILNO OSLONITI NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KROZ PRAKSU DKOM-a I VUS-a

 

28. listopada 2020.
Početak rada u 9.00 sati

Više       Prijava