ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.

hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

 

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

prosinac 2017.
Broj stranica: 299

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

IZ SADRŽAJA:

dr. sc. Snježana Bagić
dr. sc. Miroslav Šeparović
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA U PRAKSI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. Vlado Belaj
PRAVO VLASNIŠTVA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

dr. sc. Jadranko Jug
ZAŠTITA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U NORMATIVI I SUDSKOJ PRAKSI

doc. dr. sc. Blanka Kačer
Dino Pivac, mag. iur.
PODJELE STVARI I PRAVNO ZNAČENJE TIH PODJELA (U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA)

Damir Kontrec, dipl. iur.
OSNIVANJE I OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA (Kako postupke osnivanja i obnove ubrzati?)

 

dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić
PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

dr. sc. Ante Perkušić
OSNIVANJE I PRESTANAK STVARNIH SLUŽNOSTI NA TEMELJU ZAKONA (POSEBNO O RAZLIKOVANJU PREMA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA PRAVA VLASNIŠTVA)

doc. dr. sc. Davorin Pichler
SKLONIŠTA KAO PREDMET UPISA VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNOG VLASNIŠTVA)

dr. sc. Maja Proso
mr. sc. Senija Ledić
PRUŽANJE POSJEDOVNE ZAŠTITE U SUDSKOJ PRAKSI - NEKA PITANJA

prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
(POŽELJNI) PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA ZGRADAMA - DIO ZV-a ILI LEX SPECIALIS