EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

 

IZ SADRŽAJA:

Ljubo Jurčić
HRVATSKA STAGNIRA U EUROPSKOJ UNIJI

Mislav Šagovac
Josip Tica ANALIZA DINAMIKE I STRUKTURE INVESTICIJA NEFINANCIJSKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ljubo Jurčić
Anita Čeh Časni
PRODUKTIVNOST SEKTORA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA

Daniel Dragičević
IZLOŽENOST HRVATSKOGA GOSPODARSTVA TURIZMU – STRUKTURNA ANALIZA

Branimir Lokin
NOVA KLASNA PARADIGMA

Davor Huška
ANALIZA I VALORIZACIJA AKTIVNOSTI PROGRAMA SUFINANCIRANJA PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U HRVATSKOJ 2015. – 2019. GODINE

Gordana Sekulić
Dragan Kovačević
Damir Vrbić
Vladislav Veselica
Dominik Kovačević
CRNO ZLATO, NEIZVJESNOSTI I TRENDOVI POTROŠNJE NAFTE

 

 

 

 

Irena Tovarloža
Marko Perić
Jelena Đurkin Badurina
STRATEGIJA DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UMJETNA INTELIGENCIJA I IZAZOVI ZA MENADŽERE

Ines Dužević
Sanja Franc
PERSPEKTIVE RAZVOJA DIGITALNE TRGOVINE

Tihomir Bendelja
Anica Hunjet
Dijana Vuković
POTROŠAČKO PONAŠANJE UVJETOVANO PRIKRIVENIM OGLAŠAVANJEM

Ivan Madunić
GOSPODARSKA SIGURNOST U STRATEGIJI NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Ivan Kelebuh
PREGLED KRETANJA POKAZATELJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

 

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

studeni 2019.
Broj stranica: 374

Cijena: 750,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn