Popis održanih programa izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave

 

   ODRŽANO

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
18. veljače 2022.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE ZA 2022. GODINU, PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU, OKVIRNI SPORAZUM I UGOVOR O JAVNOJ NABAVI – UPRAVLJANJE, IZMJENE, RASKID, REGISTAR

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. prosinca 2021.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
30. rujna 2021.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
– PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
– PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
5. svibnja 2021.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI I OBJAVA U EOJN I OKVIRNI SPORAZUM I UGOVOR S PRIMJERIMA PRAKSE DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
10. ožujka 2021.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
21. siječnja 2021.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
25. studenoga 2020.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
KADA I KAKO TRAŽITI POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA TE AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA, KAKO SE PRAVILNO OSLONITI NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KROZ PRAKSU DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
28. listopada 2020.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA UZ PRIMJER OPĆEG AKTA, UPRAVLJANJE UGOVORIMA – IZMJENE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, RASKID

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
15. listopada 2020.

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
SPECIFIČNOSTI KOD IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ FONDOVA EU; ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
4. lipnja 2020.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, PLANIRANJE ZA 2020. I JEDNOSTAVNA NABAVA TE DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
12. veljače 2020.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
17. prosinca 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE,JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
25. rujna 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. svibnja 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH, REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
26. ožujka 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE I
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
31. siječnja 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
KREIRANJE E-ESPD ZAHTJEVA I E-ESPD ODGOVORA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
20. rujna 2018.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN 2016. KROZ PRAKSU DKOM-A,
IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, ODLUKE NARUČITELJA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
22. veljače 2018.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
– Elektronička javna nabava
– Jednostavna nabava
– Plan nabave

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
I PRAKSA DKOM-a PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
– IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
– POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA

Inženjerski biro d.d., Zagreb
2. lipnja 2017.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
- novine u postupcima - okvirni sporazum
- dodjela i izmjene ugovora - pravna zaštita

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. travnja 2017.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
U PRAKSI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. veljače 2017.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE
– PRAVNA ZAŠTITA
– ZELENA JAVNA NABAVA
– PRAKSA DKOM-a

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
8. prosinca 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U JAVNOJ NABAVI I PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. listopada 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA OD 1. SRPNJA 2016.
– IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
– PROFESIONALNI PROPUST

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. svibnja 2016.

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
2. do 6. svibnja 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE, REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
31. ožujka 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
– PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
– OPĆE OBVEZE NARUČITELJA – NADZOR

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
27. siječnja 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE
– POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA
– KOMUNIKACIJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
– PLAN NABAVE

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
19. studenoga 2015.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
- OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST
- NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
24. rujna 2015.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
SPOSOBNOST PONUDITELJA
- PRAVNA ZAŠTITA
- OBJEDINJENA JAVNA NABAVA
- SUKOB INTERESA

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
17. ožujka 2015.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
– POSTUPANJE NARUČITELJA S PONUDAMA
– UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. veljače 2015.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
UPOTPUNJAVANJE I POJAŠNJENJE PONUDA
– NOVE DIREKTIVE
– ELEKTRONIČKA NABAVA
– ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
2. prosinca 2014.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
– POSTUPCI JAVNE NABAVE U PRAKSI
(otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak)
– UPRAVLJANJE UGOVORIMA U JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
25. rujna 2014.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
OPĆE OBVEZE NARUČITELJA
– POSTUPANJE S PONUDAMA
– NABAVA USLUGA IZ DODATKA II. B – NADZOR

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
11. lipnja 2014.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
POSLOVNA TAJNA I PROFESIONALNI PROPUST
– UVJETI SPOSOBNOSTI
– PRAVNA ZAŠTITA
– AKTUALNA PRAKSA DKOM-a

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
29. travnja 2014.

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
7. - 11. travnja 2014.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE (UREDBA)
- NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA
- NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA
- NABAVA PO GRUPAMA

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
18. veljače (utorak) 2014.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ZELENA JAVNA NABAVA – PLANIRANJE JAVNE NABAVE –
NOVE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI –
"BAGATELNA" NABAVA – FISKALNA ODGOVORNOST

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
10. prosinca 2013.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U JAVNOJ NABAVI PREMA NOVELI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Nar. nov., br. 83/13)

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
3. listopada 2013.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, INTEGRITET U JAVNOJ NABAVI,
PRAKSA EUROPSKOG SUDA

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
12. lipnja 2013.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI ZAKON O DKOM-U, OKVIRNI SPORAZUM, PRAKSA DKOM-A

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
24. travnja 2013.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAMSTVA, KONCESIJE I JPP, SUKOB INTERESA, AKTUALNA PRAKSA DKOM-A

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
12. ožujka 2013.

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
18. - 22. ožujka 2013.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE, PRAVNA ZAŠTITA I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
12. prosinca 2012.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA, PONUDA I PRAVNA ZAŠTITA

Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
18. rujna 2012.

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
12. - 16. lipnja 2012.