travnja

Radionica

PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE U TEORIJI I PRAKSI

 

28. travnja (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb • (dvorana na II. katu)
Početak rada u 10,00 sati
Prijava sudionika 9,15

 

Predavači:
Karmen Novak Hrgović, dipl. iur., predsjednica Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Sanja Gospočić, dipl. iur., sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Odjel za prekršaje iz područja financija

Na radionici će biti obrađene teme vezane uz položaj tijela državne uprave kao ovlaštenih tužitelja u prekršajnom postupku te kao tijela koja vode i prekršajni postupak u prvom stupnju za financijske prekršaje i određene druge prekršaje, posebnosti prekršajnog postupka pred prvostupanjskim tijelima državne uprave, s posebnim naglaskom na Poreznu upravu i Carinsku upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Posebna pažnja bit će posvećena načelu ne bis in idem, s obzirom na to da je značajna sudska praksa Europskog suda za ljudska prava izgrađena upravo na odlukama tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak vezanima uz financijske i gospodarske prekršaje.
Analizirat će se zakonska rješenja skraćivanja rokova zastare za financijske prekršaje, proširenje nadležnosti prvostupanjskih sudova na temelju koje odlučuju kao drugostupanjsko tijelo o nekim odlukama tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak.

Osim navedenoga, na radionici će se istaknuti najčešće nepravilnosti u radu tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak, a koje su uočene tijekom žalbenog postupka pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske.

Program radionice provodi se kao jednodnevni program (4 nastavna sata).

Svakom polazniku radionice bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačima.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada tema i interaktivna komunikacija s predavačima, broj sudionika je ograničen.
Predviđen termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

 

 

FINANCIJSKI PREKRŠAJI – prekršajni postupak pred tijelima državne uprave
• Zapažanja drugostupanjskog suda o pogreškama u vođenju prekršajnog postupka
• Osvrt na pojedine odredbe materijalnih propisa
• Financijski prekršaji u odlukama Europskog suda za ljudska prava


 

OSTALI PREKRŠAJI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA
• Nadležnost za nadzor nad pojedinim propisima odnosno za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju Carinske uprave Ministarstva financija RH
• Posebno o mjeri oduzimanja predmeta prekršaja
• Utvrđivanje protupravno stečene imovinske koristi
• Pitanje presuđene stvari


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 680,00 kn + PDV (850,00 kn s PDV),
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311705 i naznakom “za radionicu”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu radionice
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za radionicu molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici radionice mogu podići od 9,15 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici radionice sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o radionici možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.