veljače

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)

Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2016-0322)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

 

10. veljače (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb • (dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati.

 

GRUPA POPUNJENA – U PRIPREMI NOVI TERMIN

 

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12, 125/14).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


 

9,00 – 10,30

PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI – I. dio
(2 nastavna sata)
• ekonomski najpovoljnija ponuda i zakonodavni okvir
• mogućnost primjene i izrada kriterija
• određivanje važnosti kriterija i načini bodovanja

Nikolina Žužić, dipl. oec.


10,30 – 10,45

STANKA – kava


10,45 – 12,15

PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI – II. dio
(2 nastavna sata)
• apsolutni i relativni model
• prikaz ENP modela u praksi RH i EU
• simulacija bodovanja: excel model

Nikolina Žužić, dipl. oec.


12,15 – 12,45

STANKA


12,45 – 14,15

IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
(2 nastavna sata)
• izmjene prema novom Zakonu o javnoj nabavi
• razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
• najčešće greške naručitelja u izradi dokumentacije
• tehničke specifikacije i opis predmeta nabave

Ančica Jonjić, dipl. iur.


14,15 – 14,30

STANKA


14,30 – 16,00

SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
(2 nastavna sata)
• izmjene prema novom Zakonu o javnoj nabavi
• istraživanje i analiza tržišta
• objava nacrta dokumentacije o nabavi
• održavanje tehničkih konzultacija

Ančica Jonjić, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311702 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.