ožujka

NOVINE I AKTUALNA PITANJA
IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

 

2. ožujka (četvrtak) 2017.
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 10,00 sati.

 

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno početkom godine organizira savjetovanje iz područja radnih odnosa, nastojeći uvijek ponuditi teme koje svojom aktualnošću, ali i određenim nejasnoćama u primjeni, izazivaju pozornost praktičara.
Ovaj put smo također ponudili čitav niz tema za koje vjerujemo da su značajne, a odnose se na obradu pojedinih odredaba Zakona o obveznim odnosima koje nalaze svoju primjenu u radnim odnosima, aktualnu sudsku praksu u odnosu na otkaz ugovora o radu zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) i smanjenja radne sposobnosti, novu praksu u postupanju inspektora rada te novi tretman primitaka članova uprave trgovačkih društava i izvršnih direktora prema novim poreznim propisima od 1. siječnja 2017.
Savjetovanje je namijenjeno sucima, odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu, državnim i pravosudnim tijelima, članovima sindikata te svima drugima koji se na bilo koji način u svojoj svakodnevnoj praksi susreću s primjenom propisa radnog i socijalnog prava.

 

 

PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA U RADNIM ODNOSIMA
• Primjena odredaba ZOO-a kod sklapanja ugovora o radu
• Ugovor o radu – Ugovor o djelu
• Promjena ugovora o radu
• Stjecanje bez osnove
• Računanje rokova
• Primjena odredaba ZOO-a kod prestanka ugovora o radu

Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 

AKTUALNOSTI KOD OTKAZIVANJA UGOVORA O RADU VEZANIH UZ PRIVREMENU NESPOSOBNOST ZA RAD
• Privremena nesposobnost za rad kao razlog za otkaz ugovora o radu
• Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad kao razlog za otkaz ugovora o radu
• (Ne)dostava doznaka kao razlog za otkaz ugovora o radu
• Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir kao razlog za otkaz ugovora o radu
• Kontrola bolovanja i zloupotreba bolovanja kao razlog za otkaz ugovora o radu
• Smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti kao razlog za otkaz
• Nadomještanje suglasnosti za otkaz ugovora o radu zaštićenim kategorijama radnika pred arbitražom
• Sudska (ne)nadležnost u sporovima nadomještanja suglasnosti za otkaz ugovora o radu

mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


 

UPRAVNE I PREKRŠAJNE MJERE INSPEKTORA RADA
• Savjetodavno i preventivno djelovanje
• Prekršajne mjere
• Nova praksa u postupanju inspektora rada

Ilija Tadić, dipl. iur., ravnatelj Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava


 

PLAĆA I DRUGI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, IZVRŠNIH DIREKTORA I UPRAVITELJA ZADRUGA
• Plaća i minimalna osnovica za obračun doprinosa uvedena od 1. siječnja 2017.
• Plaća/osnovica za obračun doprinosa člana uprave zaposlenog s nepunim radnim vremenom
• Član uprave koji je korisnik mirovine
• Član uprave zaposlen kod drugoga poslodavca
• Obvezno osiguranje člana uprave koji nije osiguran po drugoj osnovi
• Neoporezivi primici (troškovi službenog putovanja, troškovi prijevoza i dr.)
• Porezno određenje ostalih primitaka (plaćanje police životnog osiguranja, osiguranje od odgovornosti, upotreba službenog automobila u privatne svrhe)
• Dodjela dionica ili prava na opcijsku kupnju dionica
• Otpremnina – pravo člana uprave i porezno određenje

dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, Računovodstvo i financije, Zagreb


 

RASPRAVA, KONZULTACIJE I ODGOVORI NA PITANJA


 

Zbornik radova sadrži:
• autorske radove predavača na savjetovanju
• prezentacije predavača na savjetovanju – CD.

Poseban prilog Zborniku radova je
PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.150,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311703 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA - 2017.
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.