travnja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2017-0039)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
– novine u postupcima – okvirni sporazum
– dodjela i izmjene ugovora – pravna zaštita

 

10. travnja (ponedjeljak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb • (dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12, 125/14).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


 

9,00 – 10,30

NOVINE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE PREMA ZJN 2016.
(3 nastavna sata)
• Vrste postupaka javne nabave
• Uvjeti za primjenu
• Provođenje postupaka javne nabave

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


10,30 – 10,45

STANKA – kava


10,45 – 11,30

NOVINE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE PREMA ZJN 2016. – nastavak
• Dokumentacija o nabavi – specifičnost
• Prava i obveze naručitelja i ponuditelja u pojedinom postupku javne nabave

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


11,30 – 12,15

NOVINE KOD SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA PREMA ZJN 2016.
(1 nastavni sat)
• Vrste i trajanje okvirnog sporazuma
• Postupci koji prethode sklapanju okvirnog sporazuma
• Dokumentacija o nabavi kod sklapanja okvirnog sporazuma – specifičnost

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


12,15 – 12,45

STANKA


12,45 – 14,15

DODJELA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
(2 nastavna sata)
Novine koje donosi ZJN 2016.:
• Postupak pregleda i ocjene ponuda
• Razlozi za poništenje postupka javne nabave
• Odluke javnog naručitelja
• Rok mirovanja i pravni učinci odluka
• Završetak postupka javne nabave
• Izvještavanje i arhiviranje
• Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja
• Raskid ugovora

Iva Šuler, dipl. iur.


14,15 – 14,30

STANKA


14,30 – 16,00

PRAVNA ZAŠTITA
(2 nastavna sata)
Novine koje donosi ZJN 2016.:
• Aktivna legitimacija
• Rokovi za žalbu
• Izjavljivanje žalbe
• Bitne povrede postupka
• Sadržaj i učinak žalbe
• Naknade
• Odluke DKOM-a
• Sudska zaštita
• Prekršaji

Iva Šuler, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311704 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.