svibnja

Inženjerski biro d.d.
u suradnji s Ministarstvom uprave,
Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i
Pravnim fakultetom u Rijeci


organizira savjetovanje

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

 

11. i 12. svibnja (četvrtak i petak) 2017.
Grand Hotel Adriatic • Opatija
Početak u 9,30 sati

 

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno svake godine organizira savjetovanje iz područja upravne prakse i upravnoga sudovanja, nastojeći uvijek ponuditi teme koje svojom aktualnošću izazivaju pozornost praktičara.
Ovaj put smo također ponudili čitav niz tema za koje vjerujemo da su značajne, a odnose se na modernizaciju državne uprave, izvlaštenje, prostorno uređenje i gradnju, legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, uvođenje poreza na nekretnine i javnu nabavu.
Poseban dio ovogodišnjeg savjetovanja, kao i svake godine, posvećen je aktualnostima u primjeni službeničkog zakonodavstva.

 

 

I. DAN / 11. svibnja 2017. / početak u 9,30

9.30 – 12.00

UVODNA RIJEČ ORGANIZATORA


STANDARDI IZRADE I TUMAČENJA PRAVNIH PROPISA U HRVATSKOJ
prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet u Rijeci


NOVINE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA
Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


AKTUALNA PITANJA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE
Meri Dominis Herman, dipl. iur., predsjednica Upravnog suda u Zagrebu


12.00 – 12.30

STANKA


12.30 – 14.00

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI
Antun Žagar, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci


UVOĐENJE POREZA NA NEKRETNINE – postupak utvrđivanja činjenica i razreza poreza na nekretnine ("sudbina" komunalne naknade i poreza na kuće za odmor)
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave, Ministarstvo financija


NEKA PITANJA PRAVNE I SUDSKE PRAKSE U JAVNOJ NABAVI
Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave


14.00 – 15.00

OKRUGLI STOL
Aktualne reforme u javnom sektoru
moderator: prof. dr. sc. Dario Đerđa


II. DAN / 12. svibnja 2017. / početak u 9,30

9.30 – 11.00

IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE RAVNATELJA USTANOVA – UPRAVNOSUDSKA ZAŠTITA
dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci


PRAKSA U PRIMJENI SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA
Sanda Pipunić, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav, Ministarstvo uprave


POREZNA OBILJEŽJA PRIMITAKA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA TE LOKALNIH DUŽNOSNIKA PREMA PROPISIMA KOJI SU NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2017.
dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika


11.00 – 11.30

STANKA


11.30 – 12.30

OKRUGLI STOL
Službenički odnosi u upravnoj i sudskoj praksi
moderator: dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci


12.30

ZAVRŠNE RIJEČI I ZATVARANJE SAVJETOVANJA


Naknada za sudjelovanje na savjetovanju po sudioniku iznosi 1.500,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311706 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu savjetovanja
- Zbronik radova: AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA – 2017.
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici sami rezerviraju smještaj u Grand Hotelu Adriatic, Opatija.
Za sve sudionike osigurali smo povoljnije cijene smještaja.
Pri rezervaciji navedite da ste sudionik savjetovanja kako biste ostvarili navedeni popust.


Grand Hotel Adriatic, Opatija
E-mail: info@hotel-adriatic.hr
Telefon: +385 51 71 90 10, +385 51 71 90 11
Fax: +385 51 71 90 15

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.