rujna

NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.

 

15. rujna 2017. (petak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 9.30 sati.

 

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u srpnju 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.
Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16) donesen je s ciljem ubrzanja, djelotvornosti i ekonomičnosti ovršnog postupka te rasterećenja sudova, a zajedno sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (nar. nov., br. 91/10 i 112/12) čini zakonodavni okvir za provedbu izvansudske ovrhe koju u najvećoj mjeri provodi FINA.
Prvom značajnijom Novelom Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) nastojao se postići isti cilj, dok se ovom posljednjom Novelom iz 2017. godine nastoje ukloniti uočene manjkavosti i zlouporabe izvansudske ovrhe te zaštititi socijalno najugroženije kategorije građana.
Na savjetovanju će se kroz izlaganja pojedinih predavača dati cjelovit prikaz promjena koje donosi ova posljednja Novela Ovršnog zakona donesena u srpnju 2017. godine.

Uz savjetovanje izdat će se Zbornik radova koji će sadržavati:
• autorske referate predavača na savjetovanju
• urednički pročišćeni tekst Ovršnog zakona
• urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
• Uredbu (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa


 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA - opći pregled novina

ZADUŽNICA

Mihajlo Dika, professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE I PROVEDBU OVRHE
• funkcionalna nadležnost (sudovi, javni bilježnici, FINA, HRT, Porezna uprava)
• stvarna i mjesna nadležnost
• sastav suda

 

PRAVNI LIJEKOVI I DRUGA PRAVNA SREDSTVA U OVRŠNOM POSTUPKU
• žalba
• opozicijska i opugnacijska tužba
• vrsta odluka kojima se stranka upućuje na pokretanje parnice u povodu žalbe
• sastav suda koji odlučuje o pravnim lijekovima

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet u Zagrebu


 

OVRHA NA NEKRETNINI
• ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe na nekretnini
• nekretnine koje ne mogu biti predmet ovrhe
• pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine
• iseljenje ovršenika
• pravo na smještaj


PREKOGRANIČNA NAPLATA DUGA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA (Uredba /EU/ broj 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa)
• predmet, područje primjene i definicije
• postupak za ishođenje naloga za blokadu
• priznavanje, ovršnost i ovrha naloga za blokadu
• opće odredbe

Slavica Garac, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


 

PRAVO NA DOM
• odluke Europskog suda za ljudska prava
• odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta u Rijeci


 

NOVA PRAVILA U PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
• novo uređenje pravila o izravnoj naplati
• promjena vjerovnika/dužnika tijekom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
• izmjena pravila o načinu provedbe ovrhe za zadužnice i javnobilježnička rješenja o ovrsi
• provedba europskog naloga za blokadu računa u FINA-i
• iznos izuzet od ovrhe u slučaju plaće/stalnog novčanog primanja
• novine kod ovrhe na plaći i odnos prema ovrsi na novčanim sredstvima

Vinka Ilak, dipl. iur., savjetnik Uprave FINA-e


 

ODGOVORI NA PITANJA


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.200,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311711 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova NOVELA OVRŠNOG ZAKONA - 2017.
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.