rujna

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2017-0203)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

 

14. rujna 2017. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb • (dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


 

9.00 – 10.30

NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
(5 nastavnih sati)
• Općenito o novim podzakonskim propisima
• Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
• Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Iva Šuler, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 13.00

NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – nastavak
• Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
• Predmet Pravilnika i veza s odredbama ZJN 2016.

Iva Šuler, dipl. iur.


13.00 – 13.45

STANKA


13.45 – 16.00

PRAKSA DKOM-a
(3 nastavna sata)
• Mjerodavno pravo žalbenog postupka
• Žalbeni rokovi
• Postupanje DKOM-a, osobito bitne povrede postupka javne nabave
• Sadržaj i način izjavljivanja žalbe
• Sudska zaštita
• Primjeri rješenja DKOM-a

Biljana Lerman, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311710 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.