listopada

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI

 

4. listopada 2017. (srijeda)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 10.00 sati.

 

Inženjerski biro već tradicionalno svake godine organizira savjetovanje na kojem se obrađuju aktualna pitanja primjene propisa koji uređuju upravljanje i pravni promet nekretnina.

S obzirom na to da je u posljednje vrijeme donesen čitav niz novih propisa koji uređuju ovo iznimno važno područje, na ovogodišnjem savjetovanju bit će riječi o novinama koje donose novi propisi iz područja gradnje, prostornog uređenja, legalizacije zgrada, izvlaštenja, procjene vrijednosti nekretnina, koncesija, prometne infrastrukture, upisa građevina u postupku Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te Bazi zemljišnih podataka te o načinu primjene ovih propisa i novim mogućnostima u pripremi investicijskih projekata.

Uz savjetovanje izdat će se Zbornik radova koji će sadržavati:
– autorske referate predavača na savjetovanju
– CD s urednički pročišćenim tekstovima propisa:
   • Zakona o gradnji
   • Zakona o prostornom uređenju
   • Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
   • Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
   • Zakona o cestama
   • Zakona o željeznici
   • Zakona o zemljišnim knjigama


 

 

NOVI PROPISI U PODRUČJU GRADNJE, PROSTORNOG UREĐENJA I OZAKONJENJA ZGRADA

• NOVELA ZAKONA O GRADNJI
− utvrđivanje posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta
− promjene vezane uz građevinsku dozvolu
− privremena uporabna dozvola
− evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama

• NOVELA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
− planiranje mora
− planiranje izvan građevinskog područja i u zaštićenom obalnom području
− promjene vezane uz lokacijsku dozvolu
− promjene u izradi i donošenju prostornih planova
− druge promjene kojima se olakšava provedba Zakona

• NOVELA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
− novi rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje
− smanjenje broja eliminacijskih kriterija za ozakonjenje
− privremeno zapošljavanje službenika koji rade na poslovima ozakonjenja
− nova raspodjela sredstava od naknade za zadržavanje
− pravne posljedice ozakonjenja zgrada

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske


 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U POSTUPCIMA IZVLAŠTENJA I PRIJENOSU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO JLP(R) SAMOUPRAVE
– posebni načini procjene vrijednosti nekretnina
– osnovica za procjenu vrijednosti nekretnina
– uporabno svojstvo nekretnine
– načelo prethodnog učinka
– dan kakvoće
– dan vrednovanja
– posljedični gubitci i posljedični dobitci
mr. sc. Željko Uhlir , državni tajnik, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske


 

PRIPREMA – PREZENTACIJA INVESTICIJA I PROJEKATA UPORABOM NOVIH TEHNOLOGIJA
STVARANJE BAZA PODATAKA S GRAĐEVINAMA (NEKRETNINAMA) I NJIHOVO KORIŠTENJE

Kamilo Mlinarević, str. spec. ing. aedif.


 

AKTUALNI PROBLEMI I NOVINE U UPRAVLJANJU PROMETNOM INFRASTRUKTUROM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tomislav Mihotić, dipl. ing. građ., državni tajnik za infrastrukturu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


 

KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVJETLU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA
− izazovi usklađivanja odredbi Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru
− provedba postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru
− opravdanost dodjele koncesija na zahtijev
dr. sc. Nina Perko, načelnica Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


 

PRIJAVNI LIST KAO PREDMET ODLUČIVANJA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
– općenito
– upis građevina – postupak u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i postupak u Bazi zemljišnih podataka (BZP)
– upis građevina u postupcima osnivanja i obnove zemljišne knjige
– zabilježbe prema posebnim propisima (Zakonu o gradnji i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama)

Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.200,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311712 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.