prosinca

Organizatori:
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i
Inženjerski biro d.d.

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM
STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O
ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

 

7. prosinca 2017. (četvrtak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 9.30 sati.

 

U zapadnoeuropskom civilizacijskom krugu poklanja se uistinu velika pažnja obilježavanju svake značajnije obljetnice, dok u Hrvatskoj takva praksa još uvijek nije rasprostranjena. Štoviše, čak je i dvjestota obljetnica Općeg građanskog zakonika, obilježena u cijeloj Europi, kod nas prošla gotovo neprimijećeno. Javljanjem inicijative o potrebi obilježavanja 20 godina od stupanja na snagu dva iznimno značajna hrvatska zakona iz područja građanskog prava – Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, čini se kako je i kod nas došlo vrijeme za promjene.
Realizaciju inicijative koja je potekla sa svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj preuzeo je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Inženjerskim biroom d.d. organiziranjem ovog savjetovanja na kojem će se kroz izlaganja i pisane referate niza uvaženih stručnjaka istražiti neka ključna zakonska rješenja te dati cjelovit prikaz promjena koje su se događale zadnjih 20 godina primjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama.

Urednik savjetovanja: prof. dr. sc. Hrvoje Kačer

 

Zbornik radova sadrži:
• autorske referate predavača na savjetovanju
• Urednički pročišćeni tekst Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
• Urednički pročišćeni tekst Zakona o zemljišnim knjigama


 

9.30 – 12.00

OTVARANJE SAVJETOVANJA – RIJEČ ORGANIZATORA
prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Mladen Mlinarević, glavni direktor Inženjerskog biroa d.d.

UVODNE RIJEČI

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA U PRAKSI USTAVNOG SUDA RH
dr. sc. Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske
dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

PRAVO VLASNIŠTVA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
prof. dr. sc. Vlado Belaj, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

ZAŠTITA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U NORMATIVI I SUDSKOJ PRAKSI
dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

PODJELE STVARI I PRAVNO ZNAČENJE TIH PODJELA
doc. dr. sc. Blanka Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Dino Pivac, mag. iur., doktorand na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu


12.00 – 13.00

STANKA – kava


13.00 – 15.15

OSNIVANJE I OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA (KAKO UBRZATI POSTUPKE)
Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

NASTANAK I PRESTANAK PRAVA SLUŽNOSTI EX LEGE
dr. sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

SKLONIŠTA KAO PREDMET UPISA VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE
doc. dr. sc. Davorin Pichler, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

POSJEDOVNI PRIGOVORI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA
dr. sc. Maja Proso, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
mr. sc. Senija Ledić, sutkinja Županijskog suda u Splitu

PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA ZGRADAMA – DIO ZV-A ILI LEX SPECIALIS
prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


15.15 – 15.45

RASPRAVA


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311715 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.