studenoga

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2017-0293)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
– Elektronička javna nabava
– Jednostavna nabava
– Plan nabave

 

16. studenoga 2017. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb • (dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


 

9.00 – 10.30

NOVINE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA ZJN 2016. – I. dio
(5 nastavnih sati)
• Elektronička sredstva komunikacije naručitelja i ponuditelja
• Alati i uređaji u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
• Upiti, pojašnjenja i upotpunjavanja, uvid u ponude kroz EOJN RH
• Novine u EOJN RH od objave do donošenja odluke o odabiru

Ančica Jonjić, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 13.00

NOVINE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA ZJN 2016. – II. dio
• Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda
• Primjena ESPD obrasca u praksi
• Dostava ažuriranih popratnih dokumenata i dokaza
• Primjeri iz rješenja DKOM-a prema ZJN 2016.

Ančica Jonjić, dipl. iur.


13.00 – 13.45

STANKA


13.45 – 14.30

JEDNOSTAVNA NABAVA I OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI PREMA ZJN 2016
(1 nastavni sat)
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Opći akt o jednostavnoj nabavi – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – da ili ne?
• Ogledni primjerak općeg akta

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


14.30 – 16.00

IZRADA PLANA NABAVE PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
• Pripremne radnje za planiranje nabave i izradu plana nabave
• Izrada i donošenje plana nabave
• Sadržaj plana nabave, izmjene i dopune Plana nabave
• Registar ugovora sukladno ZJN 2016
• Prijedlog Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311714 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.