ožujka

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

 

9. ožujka 2018. (petak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 9.30 sati.

 

 

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno u ožujku organizira savjetovanje iz područja rada i radnih odnosa. I ove će godine istaknuti stručnjaci izložiti svoja znanja i iskustva glede aktualnih pitanja iz područja radnih odnosa. Izlaganja su usmjerena praktičnim pitanjima primjene radnopravnih propisa, ali i prikazu novih propisa koji značajno utječu na spomenute odnose. Stoga je ovo savjetovanje odlična prilika za sve pravnike, ali i osobe drugih struka koje se u svakodnevnom radu susreću s problematikom radnog prava, da steknu nova znanja i upotpune već stečena novim iskustvima, praksama i mišljenjima stručnjaka.

 

 

Pojedina pitanja vezana uz otkaz ugovora o radu
• opravdani razlozi za izvanredni i redoviti otkaz ugovora o radu
• procesna pitanja vezana uz uručenje otkaza (oblik otkaza, dostava otkaza, obrazloženje otkaza)
• otkazni rokovi
• otpremnina
• sudska praksa vezana uz pitanje otkaza

Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 

Primjena procesnih odredaba iz Zakona o radu i Zakona o parničnom postupku u radnom sporu
• teret dokazivanja u radnom sporu kroz noviju sudsku praksu
• pravni interes kao pretpostavka za podnošenje tužbe u radnom sporu (koje se odluke poslodavca ne mogu osporavati pred sudom)
• podnošenje zahtjeva za zaštitu prava kao pretpostavka dopuštenosti tužbe
• što se u radnom sporu (ne) mora dokazivati
• obveza praćenja rada radnika tijekom probnog rada i utjecaj na dopuštenost otkaza
• zastupanje u radnim sporovima s posebnim osvrtom na ovlaštenje za podnošenje revizije u praksi Vrhovnog suda RH

mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


 

Načini ispunjenja poslodavčevih novčanih obveza prema radniku
• naknada za bolovanje i zaštita od ovrhe
• kako isplaćivati naknade troškova, nagrade, potpore i otpremnine
• isplata plaće na dva ili više radnikovih računa
• sindikalna članarina i druge dobrovoljne ustege iz plaće
• primici u naravi u zamjenu za novčanu isplatu
• prijeboj u radnim odnosima
• asignacija i cesija u radnim odnosima
• porezne posljedice odricanja radnika od potraživanja iz radnog odnosa

dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, Računovodstvo i financije, Zagreb


 

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini
• potpore za zapošljavanje
• potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
• potpore za usavršavanje
• potpore za samozapošljavanje
• obrazovanje nezaposlenih
• osposobljavanje na radnom mjestu
• stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
• osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva
• javni rad
• potpore za očuvanje radnih mjesta
• stalni sezonac
• procedura pri korištenju mjera

Marina Veljača, prof., v. d. rukovoditeljice, Odjel za aktivnu politiku zapošljavanja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Zagreb


 

Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka
Marko Trošelj, mag. iur., viši stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.150,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311802 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.