lipnja

Novele Zakona o vodama i
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

 

19. lipnja 2018. (utorak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 10.00 sati.

 

Novele Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva donesene su radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, ali i usklađivanja s horizontalnim nacionalnim propisima.
Inženjerski biro d.d. ima dugogodišnje iskustvo u praćenju razvoja zakonodavstva iz područja vodnoga gospodarstva te pruža podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi, komunalnim poduzećima, gospodarskim subjektima te svim drugim zainteresiranim adresatima u razumijevanju ovog zahtjevnog područja.
Stoga povodom ovih izmjena organiziramo savjetovanje na kojem će istaknuti stručnjaci obraditi sva aktualna pitanja te prikazati najvažnije izmjene i dopune ovih dvaju zakona.

 

 

10.00 – 12.00

Uvodna riječ organizatora

Pregled novela Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
Elizabeta Kos, dipl. ing., pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

Pravni status općih i javnih dobara
dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vodno i javno vodno dobro u novelama
Vladimir Šimić, dipl. iur., Sektor za razvitak, Hrvatske vode

Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje u novelama
Vesna Trbojević, dipl. ing. građ., načelnica sektora u Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


12.00 – 12.45

Stanka – kava


12.45 – 14.30

Vodne naknade i postupak naplate
Nataša Rahela Borovček, dipl. iur., Sektor pravnih i kadrovskih poslova, Hrvatske vode

Pitanja i odgovori


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.160,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311807 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- CD s prezentacijama predavača i pročišćenim tekstovima Zakona o vodama
i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.