rujna

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2018-0227)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
KREIRANJE E-ESPD ZAHTJEVA I E-ESPD ODGOVORA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE

 

20. rujna 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 12.00

KREIRANJE E-ESPD ZAHTJEVA I E-ESPD ODGOVORA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
(4 nastavna sata)
• Elektronička verzija ESPD obrasca – prikaz u EOJN RH
• Kreiranje i popunjavanje putem platforme Oglasnika javne nabave
• Izrada i slanje e-ESPD obrasca (prikaz iz pespektive naručitelja i ponuditelja)
• Provjera podataka navedenih u ESPD obrascu
• Institut pojašnjavanja i upotpunjavanja ponude – čl. 293. i 263. ZJN-a
• Ažurirani popratni dokumenti – praksa DKOM-a

Ančica Jonjić, dipl. iur.


12.00 – 12.30

STANKA – kava


12.30 – 14.00

KRITERIJI EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI
(2 nastavna sata)
• Određivanje važnosti kriterija ENP-a i način dodjele bodova
• Primjena apsolutnog i relativnog modela
• Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude
• Kriteriji ENP-a u praksi naručitelja i DKOM-a

Ančica Jonjić, dipl. iur.


14.00 – 14.15

STANKA


14.15 – 15.45

PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE I OPĆI AKT
(2 nastavna sata)
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Ogledni primjer općeg akta o jednostavnoj nabavi
• Komunikacija s gospodarskim subjektima (poziv na dostavu ponude, odabir ponude, narudžbenica/ugovor)
• Primjeri obrazaca za provedbu jednostavne nabave

Ančica Jonjić, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311808 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.