siječnja

Aktualnosti u radnom pravu i mirovinskom osiguranju u 2019. godini

 

24. siječnja 2019. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
Početak rada u 10.00 sati.

 

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno početkom godine organizira savjetovanje iz područja radnog prava. No ove godine u kontekstu najnovijih reformi mirovinskog zakonodavstva koje s radnim pravom tvori jednu koherentnu cjelinu, posebna pažnja poklonjena je radnopravnim pitanjima glede odlaska u mirovinu, ali i stjecanju prava iz sustava mirovinskog osiguranja. Stoga smo u suradnji s prominentnim stručnjacima organizirali savjetovanje koje se bavi upravo tim pitanjima.

 

 

10.00 – 12.00

SUDSKA PRAKSA NA PODRUČJU PRAVA I OBVEZA RADNIKA TEMELJENIH NA ZAKONU O RADU, A POVEZANIH UZ ODLAZAK U MIROVINU
• Mirovina kao osnova prestanka ugovora o radu u svjetlu Zakona o radu
• Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
• Dospijeće mirovine kao pretpostavka za isplatu zateznih kamata
• Odricanje od prava na otpremninu zbog odlaska u mirovinu
• “Pravo” radnika na “poticajnu otpremninu” prije odlaska u mirovinu
• Utjecaj odlaska u mirovinu na radni spor u kojem se odlučuje o nedopuštenosti otkaza ugovora o radu i vraćanju na posao
• Utjecaj odlaska u mirovinu na pravo radnika na naknadu plaće nakon utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu
• Posebna prava radnika pred mirovinu u svjetlu Zakona o radu
• Pravo radnika na plaćanje razlike između plaće i mirovine kada je odlazak u mirovinu uzrokovan ozljedom na radu ili profesionalnim oboljenjem

mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

IZMJENE U PAKETU MIROVINSKIH ZAKONA
• Novi uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca prema ZID ZOMO-u
• Izbor sustava prema ZID Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i osnovna mirovina iz I. stupa
• Određivanje dodatka na osnovnu mirovinu prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema ZOMO-u
• Ostale izmjene u Zakonu o mirovinskom osiguranju
     - Zajedničke odredbe
     - Profesionalna rehabilitacija
     - Dodani staž
     - Usklađivanje mirovina
     - Najniža mirovina
     - Nova osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje nastalo
      zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
     - Radni odnos i korištenje mirovine
     - Ponovno određivanje mirovine za korisnike koji su ponovno stupili u radni odnos
     ili započeli obavljati djelatnost i navršili najmanje jednu godinu staža osiguranja

Ivo Bulaja, mag. iur., pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Ljiljana Kovačević, dipl. iur., viši stručni suradnik – specijalist za mirovinsko osiguranje


12.00 – 12.30

STANKA – kava


12.30 – 14.00

RASPRAVA – PITANJA I ODGOVORI


Svi prijavljeni sudionici mogu postaviti pitanja i prije savjetovanja na e-mail adresu alen.bijelic@ingbiro.hr. Pitanja će biti proslijeđena predavačima te će sudionici dobiti odgovore na savjetovanju.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311902 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- CD s prezentacijama predavača
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.