WEBINARI UŽIVO

Zemljišnoknjižno pravo – nedavne izmjene i dopune zakona o zemljišnim knjigama i sudska praksa

16/02/23

Zemljišnoknjižno pravo – nedavne izmjene i dopune zakona o zemljišnim knjigama i sudska praksa

Više       Prijava      

 

 

 

Uređenje međe i razvrgnuće suvlasništva – pitanja i izazovi u praksi

09/02/23

Uređenje međe i razvrgnuće suvlasništva – pitanja i izazovi u praksi

Više       Prijava      

 

 

Provedba ovrhe na nekretninama i pokretninama

23/02/23

Provedba ovrhe na nekretninama i pokretninama

Više       Prijava