WEBINARI UŽIVO

Webinar: Zakon o parničnom postupku – najnovija sudska praksa i sporna postupovnopravna pitanja

06/10/22

Aktualna pitanja iz upravnog prava

Više       Prijava      

 

 

Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

27/10/22

Europski ovršni naslov, europski platni nalog te europski nalog za blokadu računa kao instrumenti prekogranične prisilne naplate

Više       Prijava      

 

 

 

Pravila izrade općih akata

13/10/22
Pravila izrade općih akata

Više       Prijava