WEBINARI UŽIVO

Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

17/10/23

Pravila izrade općih akata

Više       Prijava      

 

 

Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

16/11/23

Zaštita okoliša u upravnosudskoj praksi i praksi suda EU (procjena utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu NATURA 2000)

Više       Prijava