WEBINARI UŽIVO

PROMJENE STEČAJNOG ZAKONA I ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA TE PROMJENE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

01/06/22

Promjene Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača te promjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

Više       Prijava      

 

 

Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

09/06/22

Zemljišnoknjižno pravo – praktična pitanja upisa, digitalizacije i predloženih izmjena zakona o zemljišnim knjigama

Više       Prijava      

 

 

Webinar: Zakon o parničnom postupku – najnovija sudska praksa i sporna postupovnopravna pitanja

14/06/22

Procjena učinka na zaštitu podataka
(DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – DPIA)

Više       Prijava      

 

 

SNIMKE WEBINARA

Godišnji odmori u doba korone – praktična pitanja

Godišnji odmori u doba korone – praktična pitanja

Više       Kupi snimku      

 

 

Plaća i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije

Plaća i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije

Više       Kupi snimku      

 

 

Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Više       Kupi snimku      

 

 

Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Ugovor o posredovanju – praktična pitanja

Više       Kupi snimku      

 

 

Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Cediranje u trgovačkom poslovanju – praktična pitanja

Više       Kupi snimku